banner

banner

วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

มองโลกกว้าง 19 ก.พ. 60

วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

มองโลกกว้าง 18 ก.พ. 60

วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

เข้าใจตรงกันนะ 17 ก.พ. 60

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 17 ก.พ. 60

คิดรอบด้าน 17 ก.พ. 60

เดินหน้าต่อไป 17 ก.พ. 60


รายการ  "เดินหน้าต่อไป"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 14.25 - 15.20 น.  พบกับวิทยากรประจำรายการ นพ.เหวง โตจิราการ  ดำเนินรายการโดย  คุณกุลธิดา  ช้วนกุล สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560

ติดตามรับชมรายละเอียดได้จากคลิปรายการข้างต้นค่ะ

ทิศทางประชาธิปไตยไทย 17 ก.พ. 60