banner

banner

วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ร่วมแสดงความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 23 ต.ค. 59

วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559

เข้าใจตรงกันนะ 13 ต.ค. 59

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 13 ต.ค. 59รายการ  "เหลียวหลังแลไปข้างหน้าเพื่อประชาธิปไตย"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 17.05 - 18.00 น.  ดำเนินรายการโดย  อ.ธิดา  ถาวรเศรษฐ  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันพฤหัสที่ 13 ตุลาคม 2559  ประเด็น "คำถามจากประชาชนเรื่องเดือนตุลา"

เทปนี้ อ.ธิดา มาพบกับท่านผู้ชมพร้อมผู้ชมในห้องส่งที่เข้ามาเยี่ยมเยียนสถานี PEACE TV และได้สนทนากันเรื่องเดือนตุลาคม ประจวบกับวันนี้เป็นวันที่ 13 ตุลาคม  ดังนั้นจึงมีคำถามของประชาชนถึงเหตุการณ์ในอดีตเดือนตุลาคม  ติดตามรับชมได้จากคลิปรายการข้างต้นค่ะ

คิดรอบด้าน 13 ต.ค. 59


รายการ  "คิดรอบด้าน"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันพุธ - ศุกร์  เวลา 14.45 - 16.40 น.  พบกับวิทยากรประจำรายการ  นพ.เชิดชัย  ตันติศิรินทร์ และคุณสมคิด  เชื้อคง  ดำเนินรายการโดย  ชุติมา  กุมาร  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันพฤหัสที่ 13 ตุลาคม 2559 

ติดตามรับชมการสนทนาและการแสดงความคิดเห็นของวิทยากรทั้งสองท่านได้จากคลิปรายการข้างต้น

เดินหน้าต่อไป 13 ต.ค. 59

ทิศทางประชาธิปไตยไทย (ช่วงที่ 3) 13 ต.ค. 59

ทิศทางประชาธิปไตยไทย (ช่วงที่ 2) 13 ต.ค. 59