banner

banner

วันพุธที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

เดินหน้าต่อไป 24 พ.ค. 60


รายการ  "เดินหน้าต่อไป"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 14.25 - 15.20 น.  พบกับวิทยากรประจำรายการ นพ.เหวง โตจิราการ  ดำเนินรายการโดย  คุณกุลธิดา  ช้วนกุล  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2560

ติดตามรับชมรายละเอียดได้จากคลิปรายการข้างต้นค่ะ

ทิศทางประชาธิปไตยไทย 24 พ.ค. 60

วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

เข้าใจตรงกันนะ 23 พ.ค. 60

เหตุผลจริงในการทำรัฐประหาร


เหตุผลจริงในการทำรัฐประหาร

  • การทำรัฐประหารปี 2549 ยังไม่อาจกำจัดพรรคการเมืองของ ดร.ทักษิณ ชินวัตร ได้หมด  ซ้ำยังสามารถเข้าสู่การเลือกตั้งได้รับชัยชนะจัดตั้งรัฐบาลสำเร็จ  และมีโอกาสสืบทอดอำนาจทางการเมืองต่อไป
  • รัฐธรรมนูญ 2550 องค์กรอิสระ ศาลรัฐธรรมนูญ และศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง  ยังไม่สามารถจัดการโดยการใช้กฎหมายและรัฐธรรมนูญเพื่อล้มรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งได้  แม้ว่าจะมีการยุบสภาเพื่อคืนอำนาจให้ประชาชนก็ตาม  ในที่สุดพรรคนี้ก็จะชนะเลือกตั้งและได้เป็นรัฐบาลอีกภายใต้รัฐธรรมนูญ 2550
  • การเป็นรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยได้สร้างคะแนนนิยมในหมู่ประชาชนรากหญ้า, เกษตรกร, คนจนในชนบท-ในเมือง  ยิ่งได้เป็นรัฐบาลนานต่อไปจะยิ่งได้ชัยชนะในการเลือกตั้งมากขึ้นเรื่อย ๆ  จนอาจเป็นรัฐบาลพรรคเดียวเสียงข้างมากที่เหลือพื้นที่ให้ฝ่ายค้านน้อยลงไปเรื่อย ๆ
  • การกดดันจากฝ่ายอนุรักษ์นิยมด้วยกัน  ไม่ว่าจะเป็นชนชั้นนำอนุรักษ์นิยม, พรรคการเมืองอนุรักษ์นิยม, กลุ่มองค์กรประชาชนฝ่ายขวาจัด เช่น พธม., กปปส.  กลุ่มคนเหล่านี้สูญเสียอำนาจและผลประโยชน์จากการได้อำนาจของพรรคการเมืองที่ชนะเลือกตั้ง  โดยเฉพาะอย่างยิ่งพรรคประชาธิปัตย์ที่พ่ายแพ้อย่างหนัก ไม่เห็นอนาคต  กลุ่มคนเหล่านี้ต้องการให้เกิดรัฐประหารเพื่อโค่นล้มทำลายขุดรากถอนโคนอำนาจพรรคการเมืองที่ชนะเลือกตั้งถล่มทลายจากปี 2544 เป็นต้นมา
  • อำนาจและผลประโยชน์ของแม่ทัพนายกองที่อยู่ในระบบอุปถัมภ์ต้องไปขึ้นต่อพรรคการเมืองและรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง  ทำให้ระบบอุปถัมภ์และการเติบโตในกองทัพสั่นคลอนไม่แน่นอน  ขึ้นอยู่กับฝ่ายการเมืองและมีแต่จะลดทอนอำนาจผลประโยชน์แม่ทัพนายกองลงไป
และสุดท้าย  เป้าหมายทางยุทธศาสตร์ในการกำจัดคือ  พรรคการเมืองทุน (สามานย์) ของ ดร.ทักษิณ ชินวัตร ต้องถูกทำลายให้หมดอำนาจโดยสิ้นเชิง  ในอดีตคือ 
     1) คณะราษฎร      2) พคท.


เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 23 พ.ค. 60


รายการ  "เหลียวหลังแลไปข้างหน้าเพื่อประชาธิปไตย"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 17.05 - 18.00 น.  ดำเนินรายการโดย  อ.ธิดา  ถาวรเศรษฐ  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2560  ประเด็น "เหตุผลจริงในการทำรัฐประหาร"

เรื่องราวที่อ.ธิดาได้สนทนากับท่านผู้ชมเป็นเรื่องที่ต่อเนื่องจากเมื่อวาน โดยในวันนี้หลังจากได้วิเคราะห์แล้วอ.ธิดาได้ข้อสรุปถึงเหตุผลจริงในการทำรัฐประหารครั้งล่าสุด  ติดตามรายละเอียดได้จากคลิปรายการข้างต้นเดินหน้าต่อไป 23 พ.ค. 60


รายการ  "เดินหน้าต่อไป"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 14.25 - 15.20 น.  พบกับวิทยากรประจำรายการ นพ.เหวง โตจิราการ  ดำเนินรายการโดย  คุณกุลธิดา  ช้วนกุล  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2560

ติดตามรับชมรายละเอียดได้จากคลิปรายการข้างต้นค่ะ

ทิศทางประชาธิปไตยไทย 23 พ.ค. 60