banner

banner

วันจันทร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2560

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 24 เม.ย. 60


รายการ  "เหลียวหลังแลไปข้างหน้าเพื่อประชาธิปไตย"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 17.05 - 18.00 น.  ดำเนินรายการโดย  อ.ธิดา  ถาวรเศรษฐ  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันจันทร์ที่ 24 เมษายน  2560  ประเด็น "อนาคตพรรคการเมืองตามรัฐธรรมนูญ 2560"

วันนี้อ.ธิดาได้สนทนากับท่านผู้ชมถึงอนาคตพรรคการเมืองตามรัฐธรรมนูญ 2560 และกฎหมายลูก  ที่สำคัญอ.ธิดาได้ตั้งข้อสังเกตต่อประเด็นการเก็บเงินค่าสมาชิกพรรคการเมือง 100 บาทด้วย  ติดตามรายละเอียดในรายการได้จากคลิปรายการข้างต้น

สไลด์ประกอบในรายการ 


เดินหน้าต่อไป 24 เม.ย. 60


รายการ  "เดินหน้าต่อไป"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 14.25 - 15.20 น.  พบกับวิทยากรประจำรายการ นพ.เหวง โตจิราการ  ดำเนินรายการโดย  คุณกุลธิดา  ช้วนกุล สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560

ติดตามรับชมรายละเอียดได้จากคลิปรายการข้างต้นค่ะ

ทิศทางประชาธิปไตย 24 เม.ย. 60

วันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2560

มองโลกกว้าง 23 เม.ย. 60

วันเสาร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2560

มองโลกกว้าง 22 เม.ย. 60

วันศุกร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2560

เข้าใจตรงกันนะ 21 เม.ย. 60

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 21 เม.ย. 60


รายการ  "เหลียวหลังแลไปข้างหน้าเพื่อประชาธิปไตย"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 17.05 - 18.00 น.  ดำเนินรายการโดย  อ.ธิดา  ถาวรเศรษฐ  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันศุกร์ที่ 21 เมษายน  2560  ประเด็น "จากหมุดคณะราษฎรถึงการเปลี่ยนแปลงการเมืองการปกครอง ตอน 2"

เทปนี้เป็นการสนทนาต่อจากเมื่อวาน  จากปรากฎการณ์หมุดหาย เกิดหมุดใหม่ ทำให้เกิดวิวาทะในสังคมโดยมีการแบ่งเป็นฝ่ายที่ต้องการทวงคืนหมุดและฝ่ายที่ไม่เห็นความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของหมุดดังกล่าว  ติดตามรายละเอียดได้จากคลิปรายการข้างต้น