banner

banner

วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2560

คิดรอบด้าน 23 มิ.ย. 60

เดินหน้าต่อไป 23 มิ.ย. 60


รายการ  "เดินหน้าต่อไป"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 14.25 - 15.20 น.  พบกับวิทยากรประจำรายการ นพ.เหวง โตจิราการ  ดำเนินรายการโดย  คุณกุลธิดา  ช้วนกุล  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560

ติดตามรับชมรายละเอียดได้จากคลิปรายการข้างต้นค่ะ

ทิศทางประชาธิปไตยไทย 23 มิ.ย. 60

วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2560

เข้าใจตรงกันนะ 22 มิ.ย. 60

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 22 มิ.ย. 60

คิดรอบด้าน 22 มิ.ย. 60

เดินหน้าต่อไป 22 มิ.ย. 60


รายการ  "เดินหน้าต่อไป"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 14.25 - 15.20 น.  พบกับวิทยากรประจำรายการ นพ.เหวง โตจิราการ  ดำเนินรายการโดย  คุณกุลธิดา  ช้วนกุล  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560

ติดตามรับชมรายละเอียดได้จากคลิปรายการข้างต้นค่ะ