วันศุกร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2561

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 20 เม.ย. 61

คิดรอบด้าน 20 เม.ย. 61

เดินหน้าต่อไป 20 เม.ย. 61

วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2561

เข้าใจตรงกันนะ 19 เม.ย. 61

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 19 เม.ย. 61

คิดรอบด้าน 19 เม.ย. 61

เดินหน้าต่อไป 19 เม.ย. 61