วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2559

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 25 ส.ค. 59รายการ "เหลียวหลังแลไปข้างหน้าเพื่อประชาธิปไตย" ทางสถานี PEACE TV ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 17.05 - 18.00 น. ดำเนินรายการโดย  อ.ธิดา  ถาวรเศรษฐ  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันพฤหัสที่ 25 สิงหาคม 2559 ประเด็น "การตัดสินใจของกรธ.ต่อการเลือกนายกฯ คนนอก"

หลังการลงประชามตินั้นทั้งตัวรัฐธรรมนูญและคำถามพ่วงนั้นผ่านการเห็นชอบทั้งคู่  แต่มีความแตกต่างกันระหว่างคำถามพ่วงและตัวรัฐธรรมนูญ  ดังนั้นการแก้ไขจะเป็นอย่างไร  ติดตามรับชมได้จากคลิปรายการข้างต้น

สไลด์ประกอบในรายการฯ
เดินหน้าต่อไป 25 ส.ค. 59

ทิศทางประชาธิปไตยไทย (ช่วงที่ 3) 25 ส.ค. 59

ทิศทางประชาธิปไตยไทย (ช่วงที่ 2) 25 ส.ค. 59

ทิศทางประชาธิปไตยไตย (ช่วงที่ 1) 25 ส.ค. 59

วันพุธที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2559

เข้าใจตรงกันนะ 24 ส.ค. 59

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 24 ส.ค. 59รายการ "เหลียวหลังแลไปข้างหน้าเพื่อประชาธิปไตย" ทางสถานี PEACE TV ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 17.05 - 18.00 น. ดำเนินรายการโดย  อ.ธิดา  ถาวรเศรษฐ  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันพุธที่ 24 สิงหาคม 2559 ประเด็น "ผลประชามติ, ระเบิดนอกชายแดนใต้ และรัฐธรรมนูญคสช. เกี่ยวข้องกันหรือไม่?"

เทปนี้อ.ธิดามาสนทนากับท่านผู้ชมและวิเคราะห์ของผลประชามติ, เหตุการณ์ระเบิดนอกชายแดนใต้ และรัฐธรรมนูญ คสช. นั้นมีความเกี่ยวข้องกันหรือไม่? อย่างไร?  ติดตามรับชมได้จากคลิปรายการข้างต้นค่ะ

สไลด์ประกอบในรายการฯ