banner

banner

วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2560

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 20 ต.ค. 60

เดินหน้าต่อไป 20 ต.ค. 60


รายการ  "เดินหน้าต่อไป"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 14.25 - 15.20 น.  พบกับวิทยากรประจำรายการ นพ.เหวง โตจิราการ  ดำเนินรายการโดย คุณกุลธิดา ช้วนกุล  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560 ตอน เซบาสเตียน เคิร์ซ ผู้นำอายุน้อยที่สุดในโลก

ติดตามรับชมรายละเอียดได้จากคลิปรายการข้างต้นค่ะ

วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2560

เข้าใจตรงกันนะ 19 ต.ค. 60

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 19 ต.ค. 60

เดินหน้าต่อไป 19 ต.ค. 60


รายการ  "เดินหน้าต่อไป"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 14.25 - 15.20 น.  พบกับวิทยากรประจำรายการ นพ.เหวง โตจิราการ  ดำเนินรายการโดย คุณกุลธิดา ช้วนกุล  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2560 ตอน รัฐสวัสดิการ  สวัสดิการแห่งรัฐ

ติดตามรับชมรายละเอียดได้จากคลิปรายการข้างต้นค่ะ

วันพุธที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2560

เดินหน้าต่อไป 18 ต.ค. 60


รายการ  "เดินหน้าต่อไป"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 14.25 - 15.20 น.  พบกับวิทยากรประจำรายการ นพ.เหวง โตจิราการ  ดำเนินรายการโดย คุณกุลธิดา ช้วนกุล  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันพุธที่ 18 ตุลาคม 2560 ตอน ชีวิตความเป็นหมอ "หมอเชียง 2"

ติดตามรับชมรายละเอียดได้จากคลิปรายการข้างต้นค่ะ

วันอังคารที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2560

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 17 ต.ค. 60